Preloader
slide

Gŵyl Biano
Ryngwladol Cymru

slide

Gŵyl Biano
Ryngwladol Cymru

slide

Gŵyl Biano
Ryngwladol Cymru

Dyddiad ac amser yr Ŵyl

29 Ebrill – 2 Mai 2016
@10:00yb

Lleoliad yr Ŵyl

Caernarfon
Cymru

Yr Ŵyl


Noddwr Anrhydeddus: John Lill CBE

Llywydd Anrhydeddus: John Metcalf MBE

O dan gyfarwyddyd artistig y pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn cyflwyno rhaglen o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar dri maes penodol:

 • Cyngherddau cyhoeddus/digwyddiadau perfformio
 • Digwyddiadau Cystadleuol
 • Dosbarthiadau meistr/gweithdai/darlithoedd cyhoeddus a chyfweliadau


Artist Gwadd

Peter Donohoe

Piano

Ers ei lwyddiant ysgubol fel cyd-enillydd yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Tchaikovsky yn 1982 ym Moscow, mae Peter Donohoe wedi datblygu gyrfa neilltuol yn Ewrop, UDA, y Dwyrain Pell, Seland Newydd ac Awstralia. Mae’n cael ei gydnabod fel un o bianyddion mwyaf blaenllaw ein hoes.

 

 

Perfformwyr yr Ŵyl

Cystadlaethau




Tocynnau

Bydd tocynnau ar gyfer holl ddigwyddiadau yr Ŵyl ar gael o swyddfa docynnau Galeri o’r 6ed o Dachwedd 2015. (01286)685230 www.galericaernarfon.com

Bwyd a Diod

Bydd diodydd poeth ac oer a chacennau ar gael yn Galeri ac mae nifer o fwytai, bariau a chaffis o fewn 2 funud o gerdded i’r lleoliad.

Parcio

Mae nifer o feysydd parcio talu ac arddangos llai na munud o gerdded o leoliad yr Ŵyl. Mae safleoedd parcio anabl ar gael ym mhob un o’r rhain ac yn y maes parcio bychan o flaen lleoliad yr Ŵyl.

Llety

Dilynwch y ddolen am restr o lefydd i aros yn yr ardal.

Canolfan Gerdd William Mathias

Trefnir Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru gan Ganolfan Gerdd William Mathias sy’n darparu cyfleoedd gwerthfawr i gerddorion o bob oed.

Ewch i’n Gwefan

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.