Preloader

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano – dim cyfyngiad oedran

Prawf Rhagbrofol (cynhelir 1af o Fai 2016).

Cystadleuwyr i ddarparu un gwaith o adrannau (a) a (b).

(a) Gwaith i soddgrwth a phiano o’r rhestr canlynol:

 1. Robert Schumann: ‘Adagio and Allegro’ Op. 70
 2. Gabriel Fauré: ‘Sicilienne’ Op.78 ynghyd â Camille Saint-Saëns: ‘Allegro Appassionato’ Op.43 – y ddau waith i’w perfformio
 3. Manuel de Falla: ‘Saith Cân Poblogaidd o Sbaen’ mewn trefniant i soddgrwth a phiano – cystadleuwyr i ddewis casgliad o symudiadau heb fod yn hwy na 8 munud

(b) Dwy gân ar gyfer soprano a phiano gan un cyfansoddwr o’r rhestr isod :

 1. Robert Schumann: ‘Mondnacht’ Op.39 Rh.5 (Cywair E fwyaf) a ‘Frühlingsnacht’ Op.39 Rh.12 (Cywair F llonod fwyaf)
 2. Johannes Brahms: ‘Immer leiser’ Op.105 Rh.2 (Cywair F leiaf) a ‘Ständchen’ Op.106 Rh.1 (Cywair G fwyaf)
 3. Richard Strauss: ‘Allerseelen’ Op.10 Rh.8 (Cywair E feddalnod fwyaf) a ‘Zueignung’ Op.10 Rh.1 (Cywair C fwyaf)

Gwahoddir pedwar cyfeilydd i gymryd rhan yn y prawf terfynol.

Prawf Terfynol (cynhelir 2il o Fai 2016).

Cystadleuwyr i ddarparu un gwaith o adrannau (a), (b) a (c).

Gwaith i ffidil a phiano o’r rhestr canlynol:

 1. Ludwig van Beethoven: Sonata yn F fwyaf Op.24, symudiad 1
 2. Brahms: Sonata yn A fwyaf Op.100, symudiad 1
 3. Prokofiev: Sonata yn D fwyaf Op.94, symudiad 1

(b) Un gân/cyfres o ganeuon ar gyfer bariton a phiano gan un cyfansoddwr o’r rhestr isod:

 1. Henri Duparc: ‘Phydilé’ (Cywair F llonod fwyaf) 
 2. Sergei Rachmaninov: ‘Spring Waters’ Op.14 Rh. 11 (Cywair D feddalnod fwyaf) a Lilacs’ Op.21 Rh.5 (Cywair F fwyaf)
 3. Gerald Finzi: ‘It was a Lover and his Lass’ Op.18 Rh.5 (Cywair E fwyaf) a ‘O Mistress Mine’ Op.18 Rh.4 (Cywair E feddalnod fwyaf)

(c) Un gân ar gyfer bariton a phiano o’r rhestr isod:

 1. Mansel Thomas: ‘Y Bardd’
 2. Dilys Elwyn Edwards: ‘Cloths of Heaven’
 3. Gareth Glyn: ‘Seithug’

Gwybodaeth ychwanegol i’r cyfeilyddion:

Cyweirnodau y Caneuon

Cylch Rhagbrofol – Dylai’r ymgeiswyr baratoi’r cyfeiliant ar gyfer Soprano/High Voice.

Cylch Terfynol – Dylai’r ymgeiswyr baratoi’r cyfeiliant ar gyfer Bariton/Medium Voice.

Am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â swyddfa trefnwyr yr Ŵyl trwy ebost os gwelwch yn dda – pianofest@cgwm.org.uk

Rheolau

 • Mae’r holl gystadlaethau ar agor i bianyddion o bob gwlad trwy’r byd.
 • Nid oes modd i bianyddion gystadlu yn y ddwy gystadleuaeth unawdol – rhaid dewis naill a’i yr Unawd Piano Iau neu’r Unawd Piano Hŷn. Ond mae modd i rai sy’n cystadlu yn unawdol gystadlu yn y gystadleuaeth gyfeilio yn ogystal ond bydd angen talu’r ffi gystadlu ar gyfer y ddwy gystadleuaeth.
 • Bydd dyfarniadau’r Beirniaid yn derfynol, ac ni ellir eu herio. Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i atal gwobrau neu leihau y nifer o gystadleuwyr sy’n ymddangos yn y cylch terfynol y os nad yw’r safon yn ddigon uchel ym marn y mwyafrif o’r Beirniaid.
 • Cyn dyddiad agor yr Ŵyl, tynnir enwau’r cystadleuwyr allan o het gan banel annibynnol er mwyn penderfynu trefn y perfformiadau. Dilynir y drefn hon ym mhob Cylch o’r cystadlaethau.
 • Dylai’r recordiad ar gyfer y cystadlaethau unawdol fod yn recordiad heb ei olygu a dylid ei anfon ar CD yn y post neu fel ffeil MP3 dros ebost. Dylid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth gan diwtor presennol neu fwyaf diweddar yr ymgeisydd. Nid oes angen darparu recordiad ar gyfer y Gystadleuaeth Gyfeilio ond rhaid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth efo’r cais.
 • Bydd modd ymgeisio o’r 1af o Hydref 2015 ymlaen. Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a recordiadau fydd 15fed o Ionawr 2016 am 6pm.
 • Ffioedd cofrestru : Piano unawdol Iau : £30; Piano Unawdol Hŷn a Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano : £40. Mae’r ffioedd yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl ag eithrio datganiad piano Peter Donohoe.
 • Ad-deilr 75% o’r ffi gystadlu i’r ymgeiswyr sydd ddim yn cael eu gwahodd i ymddangos ym mhrofion rhagbrofol y cystadlaethau unawdol piano hŷn ac iau.
 • Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu dewis i ymddangos yn y profion rhagbrofol yn cael gwybod dim hwyrach na’r 5ed o Chwefror 2016.
 • Os yw ymgeisydd yn tynnu allan o’r gystadleuaeth am unrhyw reswm ni ad-delir y ffi gofrestru.

Gwobrau

 • 1af : £1,250
 • 2il : £500
 • 2 ymgeisydd terfynol arall : £100 yr un

Sut i Ymgeisio

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 15fed o Ionawr, 2016 am 6pm. Ewch i’r adran ‘Rheolau’ am ragor o wybodaeth am y broses o ymgeisio.

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.