Preloader

Ynghyd â bod yn fan poblogaidd ar gyfer gwyliau, mae Gogledd Cymru yn ardal gyfoethog o ran iaith, cerddoriaeth a hanes, gyda chestyll godidog, rheilffyrdd ac amrywiaeth o wyliau. Mae’r golygfeydd yn wych - o lannau môr braf, afonydd byrlymog ac wrth gwrs mynyddoedd, llynnoedd a rhaeadrau Eryri. Ystyrir yr ardal gan lawer fel un o’r lleoliadau gorau i ddod ar wyliau yn y Deyrnas Unedig.

Mae Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru wedi ei lleoli yng Nghaernarfon, cymuned a phorth yng Ngwynedd gyda phoblogaeth o 9,615. Castell Caernarfon o bosib yw’r mwyaf enwog o holl gestyll Cymru, a daw nifer o ymwelwyr pob blwyddyn i Gaernarfon i ymweld â'r safle treftadaeth.

Man cynnal yr Ŵyl yw Canolfan Celfyddydau Galeri, Doc Fictoria sydd llai na thafliad carreg y tu allan i furiau tref Caernarfon, gan gynnig golygfeydd anhygoel o’r môr ynghyd â bod yn ganolog i gyfleusterau lleol. Mae cyfleusterau’r ŵyl yn cynnig llefydd parcio gyda mynediad rhwydd i’r adeilad, toiledau ar gael ar bob llawr, mynediad i gadeiriau olwyn, caffi, man lolfa ac mae’r adeilad yn croesawu cŵn tywys.

Mae Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn cynnig cyfle gwych i ddysgu, cymryd rhan a mwynhau cerddoriaeth biano mewn un o ardaloedd prydferthaf y DU lle mae natur a phensaernïaeth hanesyddol yn darparu profiadau bythgofiadwy ar gyfer unrhyw ymwelydd. Pam nid cyfuno'ch ymweliad â'r Ŵyl Biano â'r cyfle i archwilio ein hardal?

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.