Preloader

Braint o’r mwyaf yw hi i ni groesawu’r pencerdd Peter Donohoe i roi’r cyngerdd agoriadol yng Ngŵyl Biano Rhyngwladol Cymru 2016 ar nos Wener, 29ain o Ebrill 2016 am 8 o’r gloch yn Theatr Galeri, Caernarfon. Fe fydd yn cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth Rwsiaidd yn cynnwys gweithiau cyffrous, egnïol, emosiynol a hynod liwgar gan Rachmaninov a Tchaikovsky.

Cliciwch yma i archebu tocynnau

“Donohoe is a pianist in a class of his own... a ‘sculptor’ of the piano’.......... Detlef Brandenburg

 Ganwyd Peter Donohoe ym Manceinion yn 1953. Fe astudiodd yn Ysgol Gerdd Chetham am saith mlynedd, a graddiodd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Leeds, cyn mynd ymlaen i astudio yn y Royal Northern College of Music gyda Derek Wyndham ac yna ym Mharis gydag Olivier Messiaen a Yvonne Loriod. Ers ei lwyddiant ysgubol fel cyd-enillydd yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Tchaikovsky yn 1982 ym Moscow, mae wedi datblygu gyrfa neilltuol yn Ewrop, UDA, y Dwyrain Pell, Seland Newydd ac Awstralia. Mae’n cael ei gydnabod fel un o bianyddion mwyaf blaenllaw ein hoes.

Fel unawdydd concerto, mae Peter Donohoe wedi perfformio gyda phob un o prif gerddorfeydd Llundain, y Royal Concertgebouw, Leipzig Gewandhaus, Munich Philharmonic, Swedish Radio, Orchestre Philharmonique de Radio France, Cerddorfa Symffoni Vienna a Cherddorfa’r Czech Philharmonic. Bu’n unawdydd gwadd yng nghyngherddau agoriadol Syr Simon Rattle fel Cyfarwyddwr Cerdd y Berliner Philharmoniker. Rhoddodd ei 22ain gyngerdd yn y BBC Proms yn 2012 ac mae wedi ymddangos mewn llawer o wyliau eraill gan gynnwys ei chweched ymweliad yn olynol i Ŵyl Caeredin, Gŵyl Biano La Roque d’Anthéron yn Ffrainc, a Gwyliau Ruhr a Schleswig Holstein yn yr Almaen. Yn Nhaleithiau America mae wedi rhannu llwyfan fel unawdydd gyda Cerddorfeydd Symffoni Los Angeles (Philharmonic), Boston, Chicago, Pittsburgh, Clevland a Detroit. Mae’n rhoi nifer o ddatganiadau yn rhyngwladol ac yn parhau i gyd-berfformio gyda sawl cerddor nodedig gan gynnwys y pianyddion Martin Roscoe a Noriko Ogawa, y sielydd Raphael Wallfisch a’r gantores Elizabeth Watts.

Mae Donohoe wedi gweithio gyda nifer o arweinwyr mwyaf blaenllaw y byd gan gynnwys Christoph Eschenbach, Neeme Jarvi, Lorin Maazel, Kurt Masur, Andrew Davis a Yevgeny Svetlanov. Yn fwy diweddar mae wedi ymddangos fel unawdydd gyda’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr megis Gustavo Dudamel, Robin Ticciati a Daniel Harding. Yn y dyfodol agos fe fydd yn perfformio gyda Cherddorfa Konzerthaus Berlin, Cerddorfeydd y BBC Philharmonic a Concert, a’r CBSO (dan arweiniad Syr Simon Rattle), ac yn ymddangos mewn cyfres o gyngherddau ledled y DU gyda’r Russian State Philharmonic Orchestra, ynghyd â pherfformiadau yn Ne America, Ewrop, Hong Kong, De Korea, Rwsia, a’r UDA. Yn ogystal, fe fydd yn cyflwyno’r tri choncerto i biano gan James MacMillan gyda’r BBC Scottish Symphony Orchestra, yn rhoi cyfres o gyngherddau yn yr Ŵyl Ravel and Rachmaninov yn Neuadd Bridgewater gyda Noriko Ogawa, ac yn perfformio gyda Cerddorfa’r Alarch fel Artist Cysylltiol.  

Mae cryn alw am Donohoe hefyd i feirniadu mewn cyngherddau piano yn fyd-eang yn cynnwys Cystadleuaeth Piano Rhyngwladol Tchaikovsky, Moscow, Cystadleuaeth Piano George Enescu, Romania, Cystadleuaeth Ryngwladol Piano Hong Kong ac wrth gwrs Gŵyl Biano Rhyngwladol Cymru 2016.

Ynghyd â’i restr sylweddol o berfformiadau byw, mae gan Donohoe gatalog nodedig o recordiadau. Yn ddiweddar mae wedi recordio ail ddisg o’r sonatau i biano gan Sergei Prokofiev (Recordiau SOMM), gyda’r cyntaf wedi ei gyhoeddi ym Mai 2013. Derbyniodd gryn ganmoliaeth am y recordiad: ‘devastatingly effective... Donohoe is in his element’ (cylchgrawn Gramophone), ‘a remarkably sensitive approach to even the most virtuosic of repertoire’ (Classical Notes). Yn 2015 fe fydd yn rhyddhau dau ddisg o’r Preliwdiau a Ffiwgiau gan Dmitri Shostakovich (Recordiau Signum) ynghyd â disg o weithiau piano unawdol gan Alexander Scriabin.

Mae Peter Donohoe yn ddoethor cerdd er anrhydedd mewn saith prifysgol yn y DU, ac fe wobrwywyd ef gyda CBE am ei wasanaethau i gerddoriaeth glasurol yn Rhestr Anrhydedd y Flwyddyn Newydd 2010. 

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.