Preloader

Mae Amanda Hurton yn mwynhau gyrfa amrywiol fel pianydd, athrawes, hyfforddwraig cerddoriaeth siambr, arholwraig, beirniad a chynhyrchydd recordiadau. Astudiodd yn Ysgol Yehudi Menuhin a’r Coleg Cerdd Brenhinol, Llundain ble’r enillodd 10 prif wobr yn cynnwys y Wobr Consierto ar ddau achlysur, a’r wobr am y datganiad Diploma gorau. Mae hi wedi perfformio yn eang yn y DU a thramor yn Ewrop, UDA ac Awstralia ac ar raglenni ar Radio 2/3/4 y BBC a gorsafoedd Ffrengig. Mae hi wedi bod yn arholwraig ABRSM ers 1995 ac wedi arholi a rhoi seminarau dramor. Mae hi hefyd wedi gweithio fel mentor ar gwrs Datblygiad Proffesiynol y CT ABRSM. Mae hi wedi cynhyrchu recordiadau o weithiau cerddorfaol, corawl, siambr ac offerynnol ar gyfer nifer o gwmniau yn cynnwys  BMG, ASV, Claves, Auvidis, Hyperion a Naxos.  Ers 2003 mae Amanda wedi cynhyrchu 6 chyfres o recordiadau o’r maes arholi piano cyflawn ar gyfer yr ABRSM. Mae hi newydd gael ei hapwyntio fel tiwtor llanw achlysurol yn Ysgol Yehudi Menuhin ac wedi derbyn gwahoddiad i weithio yno yn ystod Haf 2016.  

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.