Preloader

Mae Jenny Pearson yn wreiddiol o Dreuddyn ger y Wyddgrug, ac astudiodd Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gan fynd i astudio’r llais gyda Joan Carlyle (RAM) a fu’n ysbrydoliaeth iddi.

Fel unawdydd Mezzo Soprano lawrydd, mae Jenny wedi canu amrywiaeth o rannau operatig ac oratorio ledled Ewrop, mae’n canu fel aelod o gôr ac fel unawdydd ar gyfer Côr John S Davies wedi ei leoli yng Nghaerdydd ac yn rhoi cyngherddau rheolaidd ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Jenny yn animateur lleisiol a chyfarwyddwr cerddorol i’r Opera Cenedlaethol Cymru ac yn animateur lleisiol i Cânsing, prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n datblygu canu mewn ysgolion ledled Cymru. Mae prosiectau presennol yn cynnwys Cyfarwyddwr Cerddorol ar gyfer côr teulu cymunedol wedi ei sefydlu ar ystâd tai Caia yn Wrecsam a Chyfarwyddwr Cerddorol ar gyfer ‘Gair ar Gnawd’ – oratorio iaith Gymraeg wedi ei ysgrifennu gan Pwyll ap Siôn a Menna Elfyn i’w berfformio yn Ebrill yn Llanelli. Mae gweithdai a phrosiectau eraill lle mae Jenny yn Gyfarwyddwr Cerddorol yn cynnwys Clwyd Theatr Cymru, Eisteddfod Genedlaethol, ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Mae Jenny wrth ei bodd yn dysgu canu yng Nghanolfan Gerdd William Mathias a hi sefydlodd ac sy’n arwain Côr Siambr y Ganolfan. Jenny yw prif diwtor canu Gwasanaeth Ysgolion William Mathias a hi sy’n arwain Côr Ieuenctid Hŷn Gwynedd a Môn.

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.