Preloader

Am y 24 mlynedd diwethaf mae’r feiolinydd Cymreig, Elenid Owen wedi bod yn aelod o Bedwarawd Llinynnol Ludwig, gan roi dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 o gryno ddisgiau ar gyfer labeli recordio “Naxos”, “Naïve” a “Universal”.

Yn 2012 fe’i gwnaethpwyd yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres” gan Weinyddiaeth Celfyddydau Ffrainc am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.

Tra’r oedd Elenid yn blentyn, astudiodd gyda Simon Weinmann yng Nghaerdydd ac yn ddiweddarach gyda Suzanne Rozsa yn Llundain ac enillodd nifer o gystadlaethau ieuenctid ynghyd ag ennill Gwobr Goffa Grace Williams yn 1984. Yn yr un flwyddyn enillodd  TSB Young Musician of the Year a pherfformio fel unawdydd gyda Cherddorfa Frenhinol Ffilharmonig Lerpwl.

Wedi i Igor Ozim sylwi ar ei dawn mewn dosbarth meistr, gwahoddwyd hi i astudio gydag ef yn y “Hochschule für Music und Tanz” yn Cologne, yr Almaen. Fe graddiodd gyda gradd Dosbarth Cyntaf yn 1989. Derbyniodd ysgoloriaeth i fynychu Canolfan Celfyddydau Banff, Canada, a ehangodd ei dealltwriaeth gerddorol a phrofiad yn perfformio gydag artistiaid megis Frans Helmerson, Thomas Brandis, Gyorgy Sebok a Rivka Golani ac fel unawdydd gyda Cherddorfa Ffilharmonig Calgary.

Derbyniodd wahoddiad i ymuno â Phedwarawd Llinynnol Ludwig yn 1990.

Yn dilyn astudiaethau gyda phedwarawdau nodedig (Amadeus, Berg, Tokyo, Kolish, LaSalle) ac arweinydd, Sergiu Celibidache, sylfaenodd y pedwarawd ei hun fel yn o bedwarawdau gorau ein cenhedlaeth, a cheir ei hadnabod am ei sain gyfoethog homogenaidd.

Enwebwyd fel “Pedwarawd Preswyl” “Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse” ym Mharis (enwebiad cyntaf o’i fath yn Ffrainc) lle hyfforddodd gerddoriaeth siambr dros gyfnod o dair blynedd. Gyda repertoire eang ac eclectig wedi ei recordio fe dderbyniodd sawl Grand Prix du Disque, yn cynnwys gwobr fawreddog MIDEM.

Bu’r Pedwarawd yn cynnal gweithdai yn rhyngwladol a chynnal nifer o berfformiadau gan gydweithio â dawnswyr, actorion, artistiaid ac awduron, gan gydnabod pwysigrwydd meithrin ac ehangu cynulleidfaoedd cerddoriaeth glasurol heddiw. Yn awyddus i hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes, cymerodd ran mewn creu a recordio nifer o weithiau a gyfansoddwyd yn benodol ar gyfer yr Ludwig gan Thierry Escaich, Michaël Levinas, Philippe Hersant, Alain Louvier, i enwi dim ond rhai.

Mae’r Pedwarawd Ludwig yn darlledu yn rheolaidd ar deledu a radio yn Ffrainc.

Wedi llwyddo i dderbyn y C.A. (CertiPicat d’Aptitude) yn Ffrainc, gwahoddwyd Elenid i ddysgu dosbarthiadau perfformio ffidil a cherddoriaeth siambr yn ysgolion cerdd Reims, Strasbourg a Lille. Ar yr un pryd parhaodd gyda’i gyrfa yn perfformio mewn lleoliadau yn cynnwys Neuadd Wigmore, Neuadd Dewi Sant ac mewn gwyliau ledled Prydain a Ffrainc. Gwnaethpwyd rhaglen ddogfen amdani gan “Green Bay” ar gyfer S4C yn 2007.

Yn ystod ei chyfnod ym Mharis, Elenid oedd Llywydd y Gymdeithas Gymreig rhwng 1999 a 2002 ac fe hyrwyddodd nifer o ddigwyddiadau cerddorol â thema Gymreig yn y ddinas. Mae Elenid wedi dychwelyd i Gymru gyda’i theulu er mwyn i’w phlant dderbyn magwraeth Gymreig..

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.