Preloader

Yn dilyn pedwar niwrnod o gystadlaethau, cyngherddau a dosbarthiadau daeth Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru i ben ar nodyn uchel Nos Lun (2il o Fai), gyda phianydd o Wlad Belg, Yulia Vershinina yn cyrraedd y brig yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn. Mae Yulia yn astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ac enillodd y brif wobr o £2,000 yn rhoddedig gan Gwmni Roberts of Port Dinorwic. 

Domonkos Csabay o Hwngari enillodd y wobr gyntaf o £1,250 yn rhoddedig gan y Sickle Foundation yn y gystadleuaeth i Gyfeilyddion piano. Mae Domonkos yn astudio yn y  Conservatoire yn Birmingham.

Aeth y wobr gyntaf yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Iau i Callum McLachlan, 17, o Stockport. Derbyniodd Callum, sy'n ddisgybl yn Ysgol Gerdd Chetham's, wobr o £700 wedi ei chefnogi gan diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias. 

Trefnwyd yr Ŵyl, a gynhaliwyd yn Galeri o'r 29 Ebrill - 2 Mai, gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cyfarwyddwr yr Ŵyl oedd y pianydd Iwan Llewelyn-Jones.

Llongyfarchiadau mawr i'r pianyddion ar eu llwyddiant

Cystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn 

1af Yulia Vershinina (Gwlad Belg)
Y 3 phianydd arall a gyrhaeddodd y Cylch Terfynol oedd
       William Bracken (Lloegr)
       Adam Davies (Lloegr)  
       Domonkos Csabay (Hwngari)
 

Cystadleuaeth Piano Unawdol Iau 

 
1af     Callum McLachlan  (Lloegr)
2il      Lauren Zhang (America)
3ydd William Bracken (Lloegr)
Y ddau bianydd arall a gyrhaeddodd y Cylch Terfynol oedd
          Tomos Boyles(Cymru)
          Ellis Thomas (Cymru)
 
 

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

 
1af       Domonkos Csabay (Hwngari) 
2il        Ana Monteiro (Portiwgal)
3ydd   Hsuan -Yu (Dewi) Liu (Taiwan)
 

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.