Preloader

Gyda gwledd o gyngherddau a chystadlaethau yn cynnwys rhai o fawrion y byd pianyddol ynghyd â thalentau'r dyfodol, mae Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn sicr o fod yn uno uchafbwyntiau'r calendr ddiwylliannol yng Nghymru. 

Os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol tuag at yr achlysur arbennig hwn, pam na wnewch chi Noddi Nodyn?

Am bris o £50 gallwch ddewis unrhyw nodyn ar y piano - gyda cyfanswm o 88 nodyn mae digon ohonynt! Neu beth am ymuno â ffrindiau i noddi octif neu bumed perffaith!

Llenwch Ffurflen Noddi Nodyn i gyfrannu tuag at yr Ŵyl.  

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.